Policy för sjuka barn

FAMILJEDAGHEMS POLICY FÖR NÄR BARNET ÄR SJUK

Fatiha familjedaghem följer regler/råd som ges av Smittskyddsenheten/ Landstingets i län.

Magsjuka

Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning och/eller diarré.

Feber

Barn med feber ska alltid vara hemma från familjedaghem. Temperaturen mäts då barnet INTE har fått någon febernedsättande medicin ex Panodil.

Måttlig feber(38-38,5 grader Celsius). Bedömningen görs också efter barnets allmänna tillstånd. Barnet SKA ha en feberfri dag hemma innan återgång till familjedaghem.

Halsont

Vid halsont med feber ska barnet vara hemma. Har barnet halsfluss ska barnet vara hemma tills det gått 2 dygn med pågående antibiotikakur.

Snuva

Barn med snuva utan feber kan vistas på familjedaghem.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)